Accu opslag

Opslagsysteem voor opgewekte zonne-energie

Een overbelast elektriciteitsnet komt op steeds meer plaatsen in Nederland voor, waardoor omvormers van zonnepanelen tijdelijke kunnen uitschakelen. Geen reden tot paniek, maar wel lastig als apparaten tijdelijk niet meer werken. Vanaf 1 januari 2025 wordt ook de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Dan kan een accu opslag zeker een goede overweging zijn.

Een opslagsysteem voor opgewekte zonne-energie biedt meer onafhankelijkheid en flexibiliteit. En speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de efficiëntie, betrouwbaarheid en effectiviteit van zonne-energiesystemen. Het vermindert de afhankelijkheid van een netbeheerder en kan geld besparen op energierekeningen.

Bij het overwegen van Accu opslag voor een woning of bedrijf, is het wel belangrijk om de specifieke energiebehoeften te beoordelen en de grootte van het opslagsysteem te evalueren.

Uiteindelijk hangt de beslissing om te kiezen voor accu opslag af van uw specifieke energiebehoeften, doelen en omstandigheden. Daarbij is het belangrijk om rekening te houden met factoren zoals uw energieverbruikspatronen, lokale energieregelgeving, beschikbare opties en de potentiële langetermijnvoordelen van energieopslag.

Veel gestelde vragen

Zonnepanelen genereren elektriciteit wanneer zonlicht hierop schijnt. Deze elektriciteit is in de vorm van gelijkstroom (DC). De gelijkstroom die door de zonnepanelen wordt opgewekt, wordt door een omvormer omgezet in bruikbare wisselstroom (AC) elektriciteit. AC-elektriciteit is wat de meeste huishoudelijke apparaten en het elektriciteitsnet gebruiken. 

De AC-elektriciteit die door de zonnepanelen wordt gegenereerd, wordt gebruikt om de elektrische belastingen van uw huis of bedrijf van stroom te voorzien. Alle overtollige elektriciteit die niet onmiddellijk wordt gebruikt, wordt naar het batterijopslagsysteem geleid. 

De overtollige elektriciteit wordt opgeslagen in het batterijpakket. Het batterijsysteem gebruikt deze elektriciteit om de interne batterijcellen op te laden. Moderne batterijpakketten maken meestal gebruik van lithium-ion batterijtechnologie, bekend om zijn efficiëntie en hoge energiedichtheid.

Zodra de batterij volledig is opgeladen, wordt alle extra overtollige elektriciteit die door de zonnepanelen wordt gegenereerd, naar de netbeheerder gestuurd als uw systeem erop is aangesloten. Deze overtollige energie wordt ook opgeslagen in de batterij als deze nog niet volledig is opgeladen. De opgeslagen energie kan vervolgens worden gebruikt tijdens bewolkte dagen, ’s nachts of op momenten dat de vraag naar elektriciteit hoog is.

Wanneer zonnepanelen niet genoeg elektriciteit genereren (’s nachts of op bewolkte dagen), worden de elektrische belastingen van uw huis gevoed door de opgeslagen energie in het batterijpakket. Als uw batterijpakket is geconfigureerd voor netinteractie, kan het ook samenwerken met het net. Tijdens periodes van hoge elektriciteitsvraag (piekuren) kunt u de opgeslagen energie in uw batterij gebruiken om uw afhankelijkheid van netstroom te verminderen, waardoor u mogelijk geld bespaart in tijden dat de elektriciteitstarieven hoger zijn.

Veel opslagsystemen voor zonnebatterijen worden geleverd met bewakings- en besturingsinterfaces waarmee u de energiestroom, de batterijstatus en andere relevante informatie kunt volgen. Sommige systemen kunnen op afstand worden bediend via smartphone-apps.

Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen van batterijopslag.

Energiebalans: zonnepanelen genereren elektriciteit wanneer de zon schijnt, maar de energievraag komt niet altijd overeen met de productie van zonne-energie. Met accu opslagsystemen kunt u overtollige energie opslaan tijdens zonnige perioden en deze later gebruiken wanneer de zon niet schijnt, waardoor vraag en aanbod van energie effectief in evenwicht worden gebracht.

Peak Shaving of Peak Demand Management: accu opslag kan helpen de piekvraagkosten van het net te verminderen. Tijdens periodes van hoge elektriciteitsvraag kunt u opgeslagen energie gebruiken in plaats van stroom van het net te halen, waardoor u mogelijk bespaart op elektriciteitskosten.

Onafhankelijkheid: Batterijopslagsystemen, in combinatie met zonnepanelen, kunnen huiseigenaren en bedrijven in staat stellen om energie onafhankelijker te worden. Ze kunnen hun eigen elektriciteit opwekken en opslaan, waardoor de afhankelijkheid van het net wordt verminderd en de impact van stroomuitval wordt beperkt.

Back-upvermogen: accu opslagsystemen bieden een betrouwbare bron van back-upstroom tijdens netstoringen, zodat essentiële apparaten en apparaten operationeel blijven, zelfs als de stroom uitvalt. Deze systemen kunnen automatisch overschakelen op het gebruik van opgeslagen energie om kritieke belastingen tijdens black-outs van stroom te voorzien, waardoor essentiële apparaten operationeel blijven functioneren.

Off-Grid Systemen: accu opslag is essentieel voor off-grid zonne-energiesystemen, waar er geen toegang is tot het elektriciteitsnet. Deze systemen zijn volledig afhankelijk van zonne-energieopwekking en batterijopslag om aan de energiebehoeften te voldoen.

Batterijtypen: Verschillende soorten batterijen kunnen worden gebruikt voor opslag van zonne-energie, waaronder loodzuurbatterijen, lithium-ionbatterijen en opkomende technologieën zoals flowbatterijen. Lithium-ionbatterijen worden vaak gebruikt vanwege hun hoge energiedichtheid, langere levensduur en snellere laad en ontlaadsnelheden.

Overwegingen voor de grootte: De grootte van het batterijopslagsysteem is afhankelijk van factoren zoals energieverbruik, zonnepaneelcapaciteit en gewenste back-upmogelijkheden. En zorgt ervoor dat het systeem effectief aan uw energiebehoeften kan voldoen.

Integratie van elektrische voertuigen: batterijopslagsystemen kunnen worden gebruikt om elektrische voertuigen (EV’s) op te laden, waardoor EV-eigenaren hun voertuigen kunnen opladen met schone energie en zelfs hun EV-batterijen kunnen gebruiken voor back-upstroom thuis. Bekijk ook de voordelen van Laadpalen.

Kosten en besparingen: Hoewel accu opslagsystemen de initiële kosten van een zonne-installatie kunnen verhogen, kunnen ze leiden tot besparingen op de lange termijn door energierekeningen te verlagen, back-upstroom te leveren en het elektriciteitsverbruik te optimaliseren.

Milieuvoordelen: Door overtollige zonne-energie op te slaan en te gebruiken in tijden van hoge elektriciteitsvraag, kunnen batterijopslagsystemen helpen de behoefte aan op fossiele brandstoffen gebaseerde energieopwekking te verminderen, wat bijdraagt aan een lagere uitstoot van broeikasgassen.

Momenteel is er voor de particuliere sector nog geen subsidie beschikbaar.

Voor de zakelijke sector is het mogelijk om fiscaal voordelig te investeren in energiezuinige, duurzame of schonere bedrijfsmiddelen. Lees hier meer over de voorwaarden van de Energie-Investeringsaftrek (EIA):

www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/leveranciersvoorstel-energielijst.