Verduurzaamt Nederland

Duurzame energieoplossingen voor particulieren en bedrijven

Zakelijk

Samenwerking biedt gemeenschappelijke kansen, kennis en tijdswinst om de energietransitie en milieuambities met grotere en meer duurzame impact te realiseren.

Gemeenten

Bespaar Maatschappij zorgt voor een versnelling van de energietransitie in uw gemeente. Dit doen wij door alle bewoners aan te schrijven. Vervolgens worden ze door Bespaar Maatschappij telefonisch benaderd voor een energiescan en besparingsadvies. Aansluitend kan men gebruikmaken van voordelige verduurzamingsmaatregelen dankzij gezamenlijke inkoopacties.

Voor de uitvoering werken we samen met verschillende lokaal en regionaal gespecialiseerde partners.

We zijn volop bezig om bijeenkomsten te organiseren voor bewoners in de wijk. Het doel van de bijeenkomsten is informatie-uitwisseling en kennisoverdracht over energiebesparing en verduurzaming.

Wat zijn de voordelen van samenwerken?

Groot- en kleinschalige vermindering van energiegebruik
Bespaar Maatschappij kent de lokale en regionale particuliere branche en weet goed in te spelen op de behoeften van deze sector. We organiseren informatiedagen voor wijkbewoners over energieverbruik, besparingskansen, slimme technologie, en bieden daarnaast individueel advies. Zo kunnen we met de bereidheid en betrokkenheid van de inwoners, gezamenlijk het verbruik in de gemeenten aanzienlijk verminderen.

Netwerk van Veranderaars
Bespaar Maatschappij behoort tot het Netwerk van Veranderaars. We begeven ons buiten de gebaande paden en bekijken situaties vanuit andere invalshoeken. Het biedt ons meer inzicht en nuttige mogelijkheden. Ook alle uitkomsten van evaluaties dienen bij ons als input voor aanpassing en innovatie. Iedere samenwerking dient als rode draad. En de verschillen worden verenigd in collectieve kennis voor optimale dienstverlening.

Verduurzamingsprojecten
De overheid en Bespaar Maatschappij beogen het hetzelfde doel namelijk: Nederland verduurzamen en milieuvriendelijker maken voor alle generaties. Een ander gezamenlijke ambitie is het betrokken voelen bij de inwoners en het realiseren van hoogwaardige dienstverlening.

We hebben al een aantal projecten met succes gerealiseerd. Bij de start van een nieuw project zoeken we juist de samenwerking met de gemeente om zo de slagkracht en doelstellingen te vergroten.

De energietransitie geldt voor iedereen, maar dan moeten duurzame maatregelen wel haalbaar en betaalbaar blijven. Bespaar Maatschappij wil met nieuwe projecten ook de betrokkenheid van kwetsbare inwoners vergroten. Daarbij is het belangrijk om de niet gemeten energiearmoede in beeld te brengen, vereenvoudigen van informatiestroom en de bereidheid om gezamenlijk het woon- en leefklimaat te verbeteren.

Van kans naar resultaat
Het belang van deze samenwerking zijn de gemeenschappelijke kansen, kennis en meer afgewogen tijd om de milieuambitie te kunnen realiseren. Met onze expertise, lokale en regionale netwerken en onze samenwerking met u als gemeente, kunnen we een groot aantal particulieren huishoudens en bedrijven toekomstbestendig verduurzamen.

Gezamenlijke inkoopactie

Momenteel zijn we bezig met energiebesparende maatregelen in verschillende gemeenten. Door gezamenlijk in te kopen is het mogelijk om aanzienlijk te besparen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Wat doen wij voor u?

Bespaar Maatschappij benadert meerdere gecertificeerde bedrijven. Dit zijn bedrijven die we kennen en zorgvuldig hebben geselecteerd op betrouwbaarheid en hoogwaardige kwaliteit. Onze organisatie heeft korte lijnen zodat we sneller de juiste oplossingen kunnen bieden.

Na uw goedkeuring vragen we bij verschillende gespecialiseerde partners een offerte op en selecteren het beste product tegen de beste prijs. Vervolgens wordt per maatregel een aantrekkelijk aanbod gekozen voor de volgende duurzame maatregelen:

Onze gespecialiseerde partners spreken met u af wanneer ze bij u langskomen voor bijvoorbeeld het isoleren van uw woning of het plaatsen van zonnepanelen.

We streven uiteraard zoveel mogelijk naar een samenwerkingsnetwerk van installateurs en leveranciers met goede referenties bij u in de buurt. We vinden het belangrijk dat u tevreden bent met onze dienstverlening. We doen er dan ook alles aan dat de service & klachtenafhandeling op een veilig en correcte manier gebeurt.

Corona maatregelen

Bespaar Maatschappij is voorbereid op de noodzakelijke corona maatregelen. We nemen geen onnodige risico’s en zorgen ervoor dat we bij u op locatie net als in ons eigen bedrijf, de juiste veiligheidsmaatregelen toepassen (afstand houden, hygiëne en beschermingsmiddelen).

Een goede gezondheid is namelijk in het belang van iedereen!  Indien u liever geen huisbezoek wilt dan kunt u dit aan onze klantenservice doorgeven. Voor elke situatie zoeken we een geschikte oplossing.

De huisbezoeken worden op een veilige manier uitgevoerd volgens de richtlijnen van het RIVM.

Onze duurzame oplossingen

Bespaar Maatschappij is uw betrokken partner voor duurzame oplossingen. Door onze brede expertise hebben we overzicht over de mogelijkheden. Samen met verschillende gespecialiseerde partners zorgen we voor de beste oplossing, tegen scherpe tarieven.

error: Content is protected !!